Хиперпигментации

Нарушувањата на пигментацијата на кожата влијаат на бојата на кожата. Вашата кожа ја добива својата боја од пигментот наречен меланин. Специјални клетки во кожата создаваат меланин. Кога овие клетки стануваат оштетени или нездрави, тоа влијае на производството на меланин. Некои нарушувања на пигментацијата влијаат само на дамките на кожата. Другите влијаат на целото тело.

Ако вашето тело прави премногу меланин, кожата станува потемна. Бременост, Адисонова болест и изложување на сонце може да ја направат кожата потемна. Ако вашето тело прави премалку меланин, кожата станува посветла.

Хипопигментации

Нарушувањата на пигментацијата на кожата влијаат на бојата на кожата. Вашата кожа ја добива својата боја од пигментот наречен меланин. Специјални клетки во кожата создаваат меланин. Кога овие клетки стануваат оштетени или нездрави, тоа влијае на производството на меланин. Некои нарушувања на пигментацијата влијаат само на дамките на кожата. Другите влијаат на целото тело.

Ако вашето тело прави премногу меланин, кожата станува потемна. Бременост, Адисонова болест и изложување на сонце може да ја направат кожата потемна. Ако вашето тело прави премалку меланин, кожата станува посветла.

Третмани за пигментации

Мултифакторијалната природа на пигментациите на кожа го прави проблемот се покомплексен, но и науката успева да фати чекор со предизвиците кои ги става пред неа новиот век. Согласно на современите достигнувања во науката се менува и технологијата и трендовите кон успешни и сеопфатни третмани на пигментации на кожата. Исто така, денес ефикасноста на одреден третман, заради заштита на клиентите, се проценува по строги критериуми во специјализирани установи. Сигурно не сте првите кои имаат потешкотии да направат правилен избор и да донесат одлука кој третман е најдобриот за вас. Затоа, 101 SKIN CLINIC Ви стави на располагање третмани кои се пред се одобрени од страна на престижни регулаторни институции, третмани кои се научно потврдени и ефикасни, но и се во согласност со светските трендови во третманот на проблеми со пигментации на кожа.